• Čeština
  • English
  • Español
Profesionální průvodce
Marek Aschermann, DiS.
/Profesionálním průvodcem od roku 1999/

Ing. Arch Jiří Lášek - jir.lasek@volny.cz

S panem Markem Aschermannem jsme absolvovali zájezd do Kolumbie v termínu od 19.8. - 12.9.2012. Z hlediska průvodcování to byl zájezd velmi náročný (mohu to sám dobře posoudit neboť jsem sám několik let působil jako externí průvodce pro C.K. Sport-Turist. Pan Marek Aschermann je jazykově skvěle vybaven díky mnoholetému pobytu v Latinské Americe a zná výborně poměry ve městech tak i v odlehlých horských oblastech s indiánským obyvatelstvem. Dobře zvládl i krizovou situaci při neplánované návštěvě La Cueva de los Guacharos v horách a perfektně vyřídil ubytování i následný program při tomto všem prokázal své výborné organizační schopnosti a smysl pro improvizaci. Jeho všeobecné znalosti o navštívených oblastí byli nadprůměrné, snad jen informace o floře a fauně mohly být obsáhlejší. Mohu však uvést, že náš poznávací zájezd byl z hlediska znalostí mnoha oborů velmi náročný a jako takový byl pro všechny ůčastníky velmi přínosný a poučný.

Pan Marek Aschermann rozhodně patří mezi nejlepší průvodce, které jsem na mnoha mých cestách poznal.

Ing.Arch Jiří Lášek

Mail: jir.lasek@volny.cz